Om mig

Jeg brænder for hjælpe unge, voksne og par igennem særligt udfordrende perioder af livet, hvor psykisk sårbarhed, belastinger eller svære livsomstændigheder fylder. At skabe individuelt tilrettelagte forløb, der passer til den enkelte eller til parret og følge dem gennem en udvikling imod trivsel, nye muligheder og fornyet håb inspirerer mig som fagperson og som menneske.


I forlængelse af min terapeutiske interesse ligger supervision, som et udviklende læringsrum til de fagpersoner, der med forskellige metoder og faglige baggrunde arbejder med hjælpe mennesker i psykisk sårbare eller belastede positioner.  


Det er vigtigt for mig at skabe en tillidsfuld og nærværende kontakt  for at kunne hjælpe dig/Jer bedst muligt. Metodisk er jeg efteruddannet inden for kognitiv adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret terapi og emotionsfokuseret parterapi. Jeg vælger metode ud fra din problemstilling og ønsker til forløbet, så det opleves meningsfuldt for dig. 

Jeg er fagligt nysgerrig og søger løbende opdateret viden om psykologiske metoder og problemstillinger ved at deltage i faglige kurser, efteruddannelse. Desuden får månedligt supervision på min egen praksis for at kvalitetssikre mit arbejde. 


De vigtigste efteruddannelser

2023: 1 årig uddannelse i emotionsfokuseret partereapi 

2019: Uddannelse i supervision af tværfagligt personale og organisatoriske forhold

2018: Uddannelsesforløb i NMT, Neurosequential Model of Therapeutics, målrettet udviklingstraumer

2017: Uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for unge og voksne

2010: 2 årig uddannelse i kognitiv terapi; behandling af angst, depression og personlighedsforstyrrelser hos unge og voskne

2006: Opnåelse af autorisation ved Dansk Psykolognævn

2005: 1 årig uddannelse i den konsultative tilgang

2004: 1 årig uddannelse i systemisk supervision

2002: Kandidat i psykologi ved Aarhus Universitet


Erfaring

2023: Selstændig psykolog praksis

2008-2023: Ansat på Institut for kommunikation og handicap, Region Midt.

De første år; test og udredning af børn og unge. Sideløbende og primært samtaleterapi med unge og voksne med angst, derepssion, stress, sorg, udviklingstraumer.

Siden 2012 har jeg været tilknyttet Ganespalteafdelingen, hvor jeg laver samtaleterapi med børn, unge og voksne med ganespalte og evt. tilstødende vanskeligheder. Desuden forældrerådgving og parsamtaler med kommende eller værende forældre til et barn med ganespalte.

Belastningssamtaler med ansatte fra Region Midts døgninstitutioner udsat for mobning, vold og trusler. Fast supervisior på flere af Regionens døgninstitutioner for psykisk sårbare eller domsanbragte unge og voksne. 

2007-2008: Ansat i PPR, Aarhus kommune, i specialområdet for 3-18 årige med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Supervision og rådgivning af pædagogisk personale og forældre. 

2003-2007: Ansat i PPR, Hillerød Kommune, indenfor både normal og specialområdet 1-18 årige.