Særlig viden om problemer med stemme, tale, læse og kommunikation

Har du svært ved at få udtrykt, det du ønsker at sige?

Svigter din stemme? Stammer du? Holder du dig tilbage i sociale sammenhænge, eller undgår du helst at deltage i sociale arrangementer med mennesker, som ikke er dine aller nærmeste?

Det kan også være, at du har negative erfaringer med at at udtrykke dig skriftligt og komme igennem det forventede læsestof som følge af ordblindhed?

Eller betyder din ordblindhed at du har negative forventninger til dig selv ift. faglige præstationer, eksamener og valg af uddannelse?

Andre kan opleve vanskeligheder ved at tale tydeligt, formulere sig præcist eller kommer til at tale så meget, at de mister kontakten med den/dem, de henvender sig til. 


Stemme-, tale-, læse- og  kommunikationsvanskeligheder er et relativt smalt område inden for psykologien, som jeg har fået mulighed for at tilegne mig via min ansættelse på Institut for kommunikation og handicap, (IKH).  Her har jeg været en del af de tværfalige team sammen med talepædagoger og fysioterapeuter. Jeg har specialiseret viden og erfaring ift. stemmevanskeligheder, stammen, løbsk tale og ordblindhed og de psykologiske faktorer, der kan spille ind tilstandene. Ift. stemme- og åndedrætsproblemer er det vigtigt at blive undersøgt af en speciallæge i øre-næse-halssygdomme, for at udrede eventuelle fysiske årsager samt at få rådgivning og øvelser af en specialiseret talepædagog/logopæd.

Desuden har jeg erfaring med at hjælpe mennesker med tinnitus ift. mestringsstrategier og fokus på afhjælpe psykoogiske faktorer eller belastninger, som kan forstærke tinnitus.


På den baggrund tilbyder jeg terapi og rådgivning ift. 

  • Funktionelle stemmevanskeligheder
  • Organisk betingede stemmevanskeligheder
  • Åndedrætslidelsen EILO og ILO
  • Stammen - vedvarende eller nyligt opstået
  • Løbsk tale
  • Ordblindhed
  • Tinnitus


Jeg er tilknyttet den tværfaglige privatklinik, Aarhus Stemmeklinik.