Supervision til fagpersoner

Jeg tilbyder skræddersyet supervision individuelt samt i større eller mindre grupper til:


  • Psykologer, herunder ift. autorisation
  • Lærere og pædaogisk personale i normal og specialområdet
  • Sundhedsfagligt personale såsom tandlæger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, Sosu assistenter og -medhjælpere
  • Talepædagoger og logopæder
  • Socialrådgivere
  • Psykoterapeuter


De seneste 10 år været tilknyttet som fast supervisor i på det regionale døgninstitutionsområde, herunder på interne skoler, på det kommunale beskæftigelsesområde og skoleområde samt internt på Institut for kommunikation og handicap for fagspecialister.


Supervision er et reflektionsrum, med fokus på at udvikle den fagprofessionelle rolle. Det er muligt at arbejde med udfordringer, dilemmeaer, samarbejde og etik ift. kerneopgaven. Det kan være relevant at have blik for, hvordan fagpersonerne påvirkes af arbejdet med den relationelle kontakt med sårbare eller udsatte borgere for at forebygge mental overbelastning. Supervision kan således være et vigtigt redskab ift. at sikre faglig robusthed og undgå omsorgstræthed.

Desuden kan supervision også være en øvebane for nye tilgange og metoder i det borgerrettede arbejde. 

Forud for et supervisionsforløb aftales et møde med henblik på at afstemme forventninger og afklare rammerne for supervisionen, herunder fokus-område, målsætning metode og evt. evaluering.

 

Det er min opgave at skabe et trygt rum for faglig tvivl og udvikling ved hjælp af styrede reflektive processer og psykologfaglig viden.

I gruppesupervision inddrager jeg erfaring og viden fra den samlede gruppe af fagpersoner.