Terapi - individuelt eller for par


Individuel terapi

Oplever du, at stress, depression eller angst fylder din hverdag?

Eller er du belastet af svære oplevelser, sorg eller tab i dit liv? Det kan være helt aktuelt eller noget, der er sket i løbet din opvækst?

Føler du, at du sidder fast i bestemte reaktionsmønstre, som du ville ønske at kunne forandre?

Det kan også være oplevelsen af at føle sig utilstrækkelig og alene, der giver anledning til mange bekymringer og betyder, at du har svært ved at finde energi og overskud? Eller dominerer perfektionisme og kontrol ift. uddannelse, arbejde og dit sociale liv?

Har du svært ved at dele sårbarhed med familie og venner?

Oplever du at konflikter i dine nære relationer eller på dit arbejde kommer til at fylde for meget i dit liv?


Hvordan foregår det?

Et samtaleforløb bliver til i et samarbejde, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation og det, du ønsker hjælp til. 

Vi starter med sammen at indkredse, hvad du ønsker fokus på og hvilke mål vi skal sigte imod. Jeg vælger metode ud fra din problemstilling og dine behov, så det opleves meningsfuldt for dig. Herefter arbejder vi fokuseret med det, som belaster dig eller spænder ben for det liv, du ønsker at leve. Jeg bidrager med min viden om din problemstilling og med relevante, dokumenterede psykologiske metoder.

Det er min aller vigtigste opgave som professionel samtalepartner at skabe et trygt og ærligt rum, hvor der er plads til at arbejde med svære følelser, tanker, adfærd og oplevelser, men også med plads til humor og fokus på personlige resourcer. 

Forløbet kan være af kortere eller længere varighed. Det afhænger af, hvad du ønsker og hvilke mål, vi skal nå og kan selvfølgelig justeres undervejs. 


Hvad kan jeg forvente at få ud af et individuelt terapeutisk forløb?

I løbet af et individuelt samtaleforløb kan du forvente at få hjælp til at håndtere psykisk sårbarhed eller den vanskelige situation, du står i. Du vil få hjælp til at forstå og forholde dig til svære følelser, kropslige reaktioner, tanker og adfærd samt redskaber til, hvordan du kan håndtere dine egne reaktioner - og evt. andres reaktioner - på nye meningsfulde måder. Desuden vil du blive klogere på, hvad der udløste dine reaktioner og hvordan du fremover forebygger. Det vil gradvist føre til psykisk ubehag eller symtomer mindskes. Du få erfaringer med at mestre dit liv på nye måder, som kan give større ro og mere overskud. 

Der er igennem de seneste årtier lavet mange undersøgelser, der dokumenterer at psykologisk samtaleterapi virker ift. psykisk lidelse og psykologiske udfordringer.Parterapi

Føler I Jer fanget i uhensigtsmæssige mønstre, der skaber afstand og konflikt?                                           

Måske genkender du/I en eller flere af nedenstående problematikker? 


 • Mangler I nærvær og følelsesmæssig kontakt?
 • Er der tilbagevendende konflikter?
 • Undgår I at vise sårbarhed i parforholdet?
 • Oplever du din partner som kritisk eller tilbagetrukket?
 • Er det er svært at stole på hinanden?
 • Har I behov for hjælp i en svær livssituation (fx. ved sygdom eller børn med særlige behov)?
 • Er Jeres forhold slidt efter langvarig belastning?
 • Har der været utroskab?
 • Mangel på intimitet i parforholdet og at det seksuelle er blevet svært?
 • Er du/I blevet i tvivl om I fortsat skal være sammen?
 • Eller ønsker I at arbejde forebyggende med at styrke Jeres parforhold?


I parterapi arbejder du både med dig selv og med relationen til din partner, således at I sammen kan komme til at stå stærkere sammen.


Jeg hjælpe Jer med at forstå og håndtere afstand og konflikter, der vanskeliggør kommunikation og intimitet. I får indsigt i Jeres fælles dynamik og individuelle mønstre. Gravist vil I blive mere bevidste om, hvordan Jeres respektive ønsker, længsler og behov kan tilgodeses i Jeres parforhold.

Formålet med parterapi er at opnå større nærhed og følelsesmsæssig kontakt med hinanden, for herved blive bedre til at håndtere sårbahed og svære stunder på mere konstruktive måder.

Jeg arbejder med emotionsfokuseret parterapi, som har har dokumentet effekt ift. parforholdsproblemer.

Forskning viser, at kvaliteten af vores parforhold er den enkelt faktor, som er mest afgørende for, hvor tilfredse vi generelt er i livet. 


Forældrerådgivning

I kraft af min tidligere ansættelser i PPR, sidenhen opgaver med anbragte unge og i min nuværende deltidsansættelse på Ganespalteafdelingen i Region Midt arbejder med børn, unge og forældre. Det betyder, at jeg har solid erfaring ift. at forholde mig til dels børn og unges trivsel og udvikling. Jeg er ligeledes vant til at rådgive forældre, der oplever tvivl ift. forældrerollen eller bekymring helt fra graviditeten og op gennem barnets opvækst. 

Fra min seneste 12 års ansættelse på Ganespalteafdelingen har desuden et særligt kendskab til børn med specifikke syndromer, som kan opstå sammen med læbeganespalte og den naturlige bekymring, der ofte knyttet sig til at få et barn med en medfødte tilstande.